ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี) หมดเขตประกาศ
- ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์รับทุนสนับสนุนการฝึกงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561
10 เม.ย. 61
- โครงการ Shanghai Summer School ที่ Shanghai International Studies University (SISU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
18 เม.ย. 61
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ School of Global Studies and Collaboration, Aoyama Gakuin University ประจำปีการศึกษา 2561
15 เม.ย. 61
- แจ้งวันปิดรับสมัครโครงการระยะสั้น TMU Japanese Summver Program 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น
9 เม.ย. 61
- แจ้งวันปิดรับสมัครหลักสูตร Japanese Language & Culture Program summer 2018 ณ Hosei University ประเทศญี่ปุ่น
2 เม.ย. 61
- โครงการเรียนภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี ณ มหาวิทยาลัยคเย-มยอง
30 มี.ค. 61
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยคู่สัญญาประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปและสแกนดิเนเวีย พร้อมทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน และทุนที่ได้รับจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
30 มี.ค. 61
- แจ้งวันปิดรับสมัครทุนสนับสนุนนักศ฿กษาไปฝึกงานที่ประเทศเบลเยี่ยมและเยอรมนี ประจำปี 2561 (ASEM Work Placement Programme)
10 พ.ค. 61
- ผลการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเสริมความรู้วิชาการและวัฒนธรรมเพื่อสานสัมพันธ์ไทย-จีน ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติศึกษาแห่งนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณัฐประชาชนจีน
30 มี.ค. 61
- สถาบันขงจื่อเส้นทางสายใหม่ทางทะเลได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจสอบรับทุนเพื่อเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการให้บริการทางการบิน
30 เม.ย. 61
- ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวทิยาลัยคู่สัญญาในต่างประเทศ
61
- ทุน Fulbright Thai Graduate Scholarship Program ประจำปีการศึกษา 2562
9 เม.ย. 61
- รับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ University of Passau สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประจำปีการศึกษา 2561
11 เม.ย. 61
- โครงการ The Canada-ASEAN Schoiarship and Education Exchanges for Development (SEED) Program.
30 มี.ค. 61
- แจ้งวันปิดรับสมัครทุนเครือข่ายความร่วมือทางวิชาการ Erasmus + Programme เพื่อไปศึกษาแลกเปลี่ยน ณ Ludwig-Maximilians Universital เมืองมิวนิค สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
26 มี.ค.61
- รับสมัครนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Hong Kong Shue Yan University (HKSYU) เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ประจำปีการศึกษา 2561
30 มี.ค.61
- แจ้งวันปิดรับสมัครทุน Japanese Studies Program (JSP) 2018 ณ Doshisha Woment's College of Liberal Arts
12 เม.ย.61
- ทุนรัฐบาลไต้หวัน
31 มี.ค.61
- ประชาสัมพันธ์โครงการยะยะสั้น Univie: Summer School-European and International Studies 2018 of the Sommerhochschule of the University of Vienna ณ ประเทศออสเตรีย
ก.ค.61
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร UBC Vancouver Summer Program ประเทศแคนาดา
61
- หลักเกณฑ์การพิจารณา "ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์เพื่อบุคคลทุพพลภาพ" ประจำปี 2557
-
- หลักเกณฑ์การพิจารณา "ทุนอดุลย์-จินตนา ธนาลงกรณ์" ประจำปี 2557
-

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมนักศึกษา หมดเขตประกาศ
- ประกาศฝ่ายการนักศึกษา เรื่องการนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ
-
- ข่าวแนะแนวเตรียมตัวสมัครงาน
-
- ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเฟซบุ๊กแฟนเพจ ของภาควิชาจิตวิทยา มธ.
-
- ขอความร่วมมือจากนักศึกษามิให้ไปใช้บริการ้านเหล้าผิดกฎหมาย
-
- แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ควบคุมยาสูบแห่งชาติในสถานศึกษา
-
- ข่าวสารแนะแนวรับสมัครงาน
-

ข่าวรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน หมดเขตประกาศ
- รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน บริษัททบางกอกเดนทัลแคร์ จำกัด
-
- รับสมัครงาน บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
-

ข่าวรับสมัครงานนักศึกษาจบปริญญาตรีและศิษย์เก่า หมดเขตประกาศ
- ประกาศรับสมัครงาน บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ
-
- บริษัท IYUNO (Thailand) Co., Ltd รับสมัตรงาน แปลซับไตเติลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาไทย
-
- บริษัท FINANSIA SYRUS รับสมัตรงาน
-
- บริษัท AAPTIP รับสมัตรงาน 1 ตำแหน่ง
-
- รับสมัครงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเซนดิ้ง ตำแหน่ง Content Editor 1 อัตรา
-
- บริษัทสยามมิชลินจำกัด ตำแหน่งงานว่าง:Translator สมัครโดยตรงที่ www.job.michelin.co.th หรือส่ง Email มาที่ recruit.hr@michelin.com
-
- รับสมัครงาน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ตำแหน่งงาน Customer Serviceพม่า
-
- รับสมัครงาน บริษัทที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกัด
-
- บริษัท เจพีเอ (ไทยแลนด์) จำกัด รับสมัครบุคลากรเข้าร่วมงาน ตำแหน่ง "ธุรการภาษาญี่ปุ่น" จำนวน 2 ตำแหน่ง
-
-บริษัท เอดับเบิ้ลยูอาร์ ลอยด์ จำกัด กำลังเปิดรับบุคลากรในตำแหน่ง Assistant
-
- "เคล็ดลับสมัครงานให้ได้งาน"
-
- "เขียน Super Resume อย่างไรให้ได้งาน"
-

รายนามคณะกรรมการนักศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หมดเขตประกาศ
- รายนามคณะกรรมการ กนศ. ปีการศึกษา 2556
-
- รายนามคณะกรรมการ กนศ. ปีการศึกษา 2555
-

แบบฟอร์มต่างๆ (ฝ่ายการนักศึกษา) หมดเขตประกาศ
- แบบฟอร์มการขอใช้สถานที่ TU Dome Plaza (สำหรับนักศึกษา)
-
- แบบฟอร์มขอทุนคณะศิลปศาสตร์
-

ติดต่อเรา (ฝ่ายการนักศึกษา)
- www.facebook.com/LASA.LARTS (ฝ่ายการนักศึกษาศิลปศาสตร์ มธ.)
- Email: larts.s.a.tu1@gmail.com
- Tel. 02-696-5621