ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน คณะศิลปศาสตร์ หมดเขตรับสมัคร
- รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์
20 เม.ย.61
- รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่าง อาจารย์ สาขาวิชาปรัชญา
30 มี.ค.61
- ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาาน) ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
30 มี.ค.61
- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
19 มี.ค.61
- ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
31 พ.ค.61
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง สาขาวิชาจิตวิทยา
30 เม.ย.61
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให็เป็นพนักงานมหาวทิยาลัย ตำแหน่าง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา
30 เม.ย.61
- ประกาศกำหนดคุณสมบัติเพิมเติ่มเฉพาะตำแหน่งในการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
-
- The Business English Communication (BEC) Program, the Faculty of Liberal Arts, Thammasat University, is a dynamic undergraduate international program based at Thammasat Rangsit Campus. We are now recruiting for qualified, full-time lecturers who will have the opportunity to work with highly motivated students in a professional teaching environment.
61

       ลำดับที่ แบบฟอร์มการสมัครงาน
1.
แบบฟอร์มใบสมัครคัดเลือกเข้าสู่ ตำแหน่งผู้บริหาร
2.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งอาจารย์
3.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์
4.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5.
แบบฟอร์มใบสมัคร ตำแหน่งพนังงาน (ชื่อหน่วยงาน)
5.
Application form